Rinske Toebes

In 2012 ben ik afgestudeerd als oefentherapeut Cesar een HBO opleiding in Utrecht gericht op bewegingsleer en gedragsverandering. Een interessante combinatie, die inzet op de zelfredzaamheid van de hulpvrager. De combinatie van de anatomische kennis (waar zit wat in het lijf), fysiologische kennis (hoe werkt dat dan in het lijf) en psychologie maakt het werk heel divers en duurzaam.

In mijn behandelingen vind ik het erg belangrijk dat men zich gehoord voelt. Er is dan ook veel ruimte om je verhaal te vertellen.
Mijn doel is dat ik inzicht kan geven in waarom de klachten er zijn en welke oplossingen ik kan bieden. Met compassie begeleid ik de veranderingen die nodig zijn.

Motivatie is erg belangrijk omdat vanuit de oefentherapie cesar wel degelijk wat van jezelf wordt gevraagd. Je zult waarschijnlijk dingen op een andere manier moeten gaan doen. Dit kost tijd maar geeft op de lange termijn een goed effect. In elke behandeling kun je een stapje maken richting die verandering.


Naast het werken in mijn eigen praktijk werk ik ook nog 12 uur per week in de ouderenzorg als oefentherapeut cesar. Dit is een fijne afwisseling omdat hier de werkwijze anders is dan in mijn praktijk. Waar ik in mijn praktijk alleen werk, werk ik in de ouderenzorg samen met veel collega oefen/fysiotherapeuten maar ook andere disciplines (zorg, artsen, ergotherapeut, logopedist, muziektherapeut, verpleegkundigen, orthopedisch schoenmaker en diëtist). Momenteel werk ik in de Geriatrische revalidatiezorg, het centrum voor diagnostiek/overbrugging en in een verzorgingshuis.

Naast werken vind ik het heerlijk om te tuinieren en te wandelen.

Specialisaties

Slaapoefentherapie voor kinderen, volwassenen en ouderen
Netwerk chronische pijn (protocol chronische pijn)


Curriculum Vitae

2016 - Heden Oefentherapie Velperweg
Praktijkeigenaar en Oefentherapeut Cesar

2018 - Aangesloten netwerk
Chronische Pijn

2018 - Heden Stichting Vilente
Oefentherapeut Cesar

2015- 2018 Stichting Zorgspectrum
Waarnemend Oefentherapeut Cesar

2016 Slaapoefentherapeut voor volwassenen, pubers en kinderen

2012-2015 Stichting Charim
Waarnemend Oefentherapeut Cesar

2008 - 2012 HBO Oefentherapie Cesar


Partners / samenwerking met

Ik werk met verschillende partners samen. Deze staan hieronder vermeld


Beroepsvereniging

Onderdeel van Gezondheidscentrum Velperweg


registratienummerr: 49912581894patiënttevredenheids onderzoek