Rinske Toebes

In 2012 ben ik afgestudeerd als oefentherapeut Cesar een HBO opleiding in Utrecht gericht op bewegingsleer en gedragsverandering. Een super interessante combinatie die inzet op de zelfredzaamheid van de hulpvrager. De combinatie van de anatomische kennis (waar zit wat in het lijf) en fysiologische kennis (hoe werkt dat dan in het lijf) en psychologie maakt het werk heel divers en duurzaam.


In mijn behandelingen vind ik het erg belangrijk dat men zich gehoord voelt, zich serieus genomen en het gevoel heeft dat we samen naar een oplossing zoeken. Mijn doel is dat ik inzicht kan geven in waarom de klachten er zijn, wat oplossingen zijn en dat waar nodig ik de inzet van de oplossingen kan begeleiden.

Motivatie is erg belangrijk want vanuit de oefentherapie cesar wordt wel degelijk wat van jezelf gevraagd. Je zult waarschijnlijk dingen op een andere manier moeten gaan doen. Dit kost tijd maar geeft op de lange termijn ook een goed effect. Elke behandeling kun je een stapje maken richting die verandering en dit geeft mij telkens weer voldoening en nieuwe energie.

Naast het werken in mijn eigen praktijk werk ik ook nog 12 uur per week in een verpleeghuis, ook als oefentherapeut cesar. Een totaal andere benadering is hier nodig. Daarnaast leer ik hier veel omdat je veel samenwerkt met collega's andere disciplines (artsen, ergotherapeut, logopedist, muziektherapeut, verpleegkundigen, orthopedisch schoenmaker, fysiotherapeut, diëtist).

Naast uberhaupt werken vind ik het heerlijk om te tuinieren en ik speel volleybal.
Ik ben woonachtig in het mooie Arnhem en geniet ervan te wandelen en te fietsen.

Specialisaties

Slaapoefentherapie voor kinderen, volwassenen en ouderen
Netwerk chronische pijn (protocol chronische pijn)
Curriculum Vitae

2016 - Heden Oefentherapie Velperweg
Praktijkeigenaar en Oefentherapeut Cesar

2018 - Aangesloten netwerk
Chronische Pijn

2018 - Heden Stichting Vilente
Oefentherapeut Cesar

2015- 2018 Stichting Zorgspectrum
Waarnemend Oefentherapeut Cesar

2016 Slaapoefentherapeut voor volwassenen, pubers en kinderen

2012-2015 Stichting Charim
Waarnemend Oefentherapeut Cesar

2008 - 2012 HBO Oefentherapie CesarPartners / samenwerking met

Ik werk met verschillende partners samen. Deze staan hieronder vermeld


Beroepsverenigingregistratienummerr: 49912581894


Onderdeel van Gezondheidscentrum Velperweg


patiënttevredenheids onderzoek


Zorgdomein