Slaap(oefen)therapie volwassenen

Slaap is essentieel voor de gezondheid.

Therapie:
Mocht u een slaapprobleem ervaren dan kunt u bij mij terecht!
Denk hierbij aan:


Samen gaan we op zoek naar welke factoren ervoor zorgen dat u niet effectief kan slapen. Ik zal u dan begeleiden in het veranderen van deze factoren op een bewezen effectieve manier. Voor informatie kunt u terecht op www.slaapoefentherapie.nl

Informatie:

Voor ieder individu verschilt het aantal slaapuren dat nodig is om goed te functioneren overdag en gezond te blijven. Slapen is zo belangrijk omdat in je slaap herstel plaatsvindt van lichamelijke functies maar ook verwerking van emoties of wat men geleerd heeft overdag.

Slapen en waken wordt vanuit de hersenen geregeld door twee factoren, de slaapdruk en het bioritme. Slaapdruk is de behoefte om te gaan slapen. Bioritme is de biologische klok en deze reguleert iemands persoonlijke 24-uurs ritme. Daglicht is een belangrijke factor die het slaap-waakritme kan sturen en licht zorgt voor de regulatie van melatonine, ons slaaphormoon.

Naast deze twee factoren om te kunnen slapen is er ook nog de Arousal, oftewel de alertheid. Op het moment dat u door een omgevingsfactor of inwendige factor alert wordt gehouden zal u slecht in slaap komen, of vaak wakker zijn gedurende de nacht.Tevens kan een te lage arousal ervoor zorgen dat u niet gemakkelijk wakker kunt worden, of dat u slaperig blijft overdag. Voorwaarden die zorgen voor een goede nachtrust zijn: vrij zijn van honger, dorst, angst of pijn, maar ook het hebben van een comfortabele, vertrouwde, donkere & rustige slaapplek.

Gevolgen van slecht slapen:

Zowel op korte als lange termijn heeft een slechte of verstoorde slaap een negatieve invloed op de gezondheid. Op korte termijn kan dit leiden tot concentratie- en geheugenproblemen, je kan prikkelbaar zijn en/of lusteloos.
Op lange termijn heeft slechte of verstoorde slaap een negatieve invloed op ons afweersysteem/immuunsysteem en dit leidt tot een verhoogd risico op onder andere angst, depressie(ve gevoelens), diabetes type II, obesitas, hart- en vaatziekten en dementie.

Tips:

Voor nog veel meer informatie over problemen, behandeling en praktijkvoorbeelden verwijs ik u naar www.slaapoefentherapie.nl.