Oefentherapie Cesar Mensendieck

Oefentherapie Cesar-Mensendieck is een bewegingstherapie. Oefentherapeuten zijn experts op het gebied van het aanleren van gezond beweeggedrag. Er wordt uitgegaan van een gehele benadering van de mens om klachten te behandelen. Zowel lichaamshouding, psyche als omgevingsfactoren worden meegenomen in de behandeling. Oefentherapie is een actieve therapie wat inhoudt dat U voornamelijk zelf aan de slag zal moeten. Denk hierbij aan:

Maar ook voor mensen met chronische klachten of ziektes kan oefentherapie een uitkomst bieden. U en de therapeut proberen een manier te vinden om om te gaan met de bewegings-en participatiebeperkingen die de aandoening/ziekte met zich meebrengt.

Het toepassen van het geleerde in het dagelijks leven van de cliënt en de hierbij behorende gedragsverandering zijn tevens een verschil tussen de Oefentherapeut Cesar-Mensendieck en de Fysiotherapeut.

Cesar of Mensendieck?

Er zijn twee namen voor oefentherapeuten: Methode Mensendieck en bewegingsleer Cesar. Oefentherapie Mensendieck is de langst bestaande van de twee. Marie Cesar was een student aan deze opleiding en had op sommige punten een andere visie op de bewegingsleer en is een eigen opleiding begonnen “Oefentherapie Cesar”. De afgelopen jaren zijn deze twee opleidingen erg naar elkaar toegegroeid en bestaan er nog maar weinig verschillen. Vandaar dat de naam van de beroepsgroep nu Oefentherapie Cesar-Mensendieck is en dat de belangen worden behartigt in één beroepsvereniging: de VvOCM (Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck). Voor meer informatie over de geschiedenis van de twee stromingen verwijs ik u naar de site van de VvOCM.